Projekty

Projekty

 Len malý výber, pretože ich bolo veľa

Vedieť, vidieť a naplno žiť v každom veku

Tento projekt sme realizovali v roku 2011 s pomocou grantu od Fondu Glaxo Smith Kline.

 Chceli sme aktivizovať aj staršie členky Živeny a pri niektorých témach aj širokú verejnosť, aby nesedeli doma a vyšli von, aby uvideli, aký krásny, pestrý a obohacujúci je život vonku. Záber tém bol naozaj široký. (fotogaléria)

O kultúre hovorového prejavu sme v téme „Slovenčina naša krásna“ diskutovali s hlasovou pedagogičkou Doc. PhDr. Helenou Čertíkovou, PhD; (fotogaléria)

„Loďou za históriou a kultúrou Dolného Rakúska“ sme síce tak, ako vraví téma, nešli, lebo počas prípravy projektu niekoľkonásobne narástli ceny lístkov na loď. Ale Dolné Rakúsko sme si prešli, spoznali sme prírodu i pamiatky a bolo nám fajn. (fotogaléria)

Ďalšou časťou projektu bola „Hudba o živote a duši“ – spomienka na Jána Cikkera – zakladatela modernej hudobnej drámy pri príležitosti 100. výrocia jeho narodenia.  Vďaka  PhDr. Allii Christe Varkondovej a firme jej manžela Fytofarm sme sa odviezli nádherným poschodovým autobusom do vily vo Fialkovom údolí, kde žil a pracoval Ján Cikker. Tam nás už sprevádzala manželka nášho virtuóza Irena Michalicová. Zoznámili sme sa s jeho tvorbou, atmosférou a predmetmi, ktoré ho pri tvorbe obklopovali, vypočuli si jeho hudbu. (fotogaléria)

„Za koreňmi Živeny“ sme sa vybrali aj do samotného Martina a Vrútok, mesta, kde sa narodila a naveky odpočíva naša prvá ponovembrová predsedníčka Živeny Hana Zelinová. Vo Vrútkach sme navštívili jej pamätnú izbu, pospomínali  a prečítali zopár úryvkov z jej kníh. V Martine, kde Živena začala v roku 1869 písať svoju históriu, sme navštívili  Spolkový dom Živeny, Slovenské národné literárne múzeum a na národnom cintoríne sme si uctili naše vzácne Živeniarky. (fotogaléria)

 Keď už nastala jeseň a vonku bolo nepríjemne, zahriali sme sa v Starom lýceu na Konventnej pri besede o našom literárnom velikánovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi pri príležitosti  90. výrocia jeho  úmrtia. S literárnym historikom a kritikom, pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV prof. PhDr. Vladimírom Petríkom, CSc. sme preberali nielen tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava, ale aj Hviezdoslavov vzťah k ženám a Živene. Nuž, bolo to zaujímavé. j sme si občas pomysleli, že ho ako ženy až tak veľmi ľúbiť nebudeme... (fotogaléria)

Ako knihy menia náš život

Klub osvety v roku 2017 realizoval projekt na podporu čítania s porozumením. Odvíjal sa od života a prác jubilujúcich klasičiek slovenskej literatúry - Terézie Vansovej (18. apríla bolo 160. výročie jej narodenia), Ľudmily Podjavorinskej (26. apríla bolo 145. výročie narodenia) a Boženy Slančíkovej Timravy (2. októbra bolo 150. výročie narodenia). Nesledovali sme len autorky a ich dielo, ale zamýšľali sme sa aj nad úlohou literatúry v živote človeka a na formovanie jeho životných postojov. Projekt mal (podľa jubilujúcich autoriek) 3 samostatné časti:

 a) Prvá beseda z cyklu bola 27. apríla 2017 v Galérii Artotéka venovaná Terézii Vansovej s názvom: „Terézia Vansová – klasička či skvelá blogerka“. Diskutovali sme predovšetkým o vývoji ženskej literatúry od „budoárových“ kníh až po elektronické knihy, o čitateľských prioritách naprieč generáciami.  Hlavné slovo mala PhDr. Zuzana Slušná, PhD., vedúca Katedry kulturológie FiF UK a odborná asist. Mgr. Petra Chovancová, PhD.. So skúsenosťami pri výučbe študentov herectva sa zapojila pedagogička Cirkevného konzervatória Mgr. art. Dagmar Rúfusová. O špecifikách a problémoch čítania s porozumením hovorila PaedDr. Mária Onušková z Regionálneho Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. Mgr. art. Soňa Tomlyová a študenti konzervatória spestrili diskusiu hudobnými vystúpeniami. A prečo má dnešná mládež problém čítania s porozumením? Žije príliš rýchlo, rýchlo číta, málo sa nad textom zamýšľa. Môže za to aj moderná technika - čítanie na tabletoch ukazuje iba výsek textu, takže periférnym videním nevnímajú súvislosti textu; namiesto viet a slov používajú veľa skratiek, nekladú dôraz na spisovnú slovenčinu, čím sa neraz mení význam slov, či viet... (fotogaléria) 

b) Druhá beseda z cyklu „Ľudmila Podjavorinská - tradičná, ale tvorbou moderná žena“ bola 15. júna 2017 v letnej čitárni U červeného raka. Bola venovaná Ľudmile Podjavorinskej, ktorá tvorila predovšetkým pre deti. Priblížili sme si jej život a tvorbu, hudbou a ukážkami Podjavorinskej diel prispeli študenti Cirkevného konzervatória v Bratislave  pod vedením Mgr. art. Ľudmily Swanovej. V programe vystúpil aj 9-ročný Daniel Swan.

O práci s detským čitateľom, o jeho vzťahu ku knihám a čitateľských preferenciách, sme diskutovali s vedúcou Úseku literatúry pre deti a mládež Mestskej knižnice v Bratislave Mgr. Veronikou Kubankovou. Dozvedeli sme sa, že deti milujú horory a vedia lepšie, ako dospelí, rozlíšiť fikciu od reálneho života; že komiksy sú výbornou formou učebníc, napríklad pre zemepis a že deti napriek všetkému stále radi čítajú. Len im treba ukázať, aké sú zaujímavé. (fotogaléria) 

c) Tretia beseda z cyklu mala názov „Božena Slančíková Timrava - provokatívna, iná...v živote i tvorbe“ bola 12. októbra 2017, opäť v Galérii Artotéka, venovaná Božene Slančíkovej Timrave. PhDr. Zuzana Slušná, PhD., vedúca Katedry kulturológie FiF UK a PhDr. Marcela Mikulová, DSc. z Oddelenia dejín slovenskej literatúry 19. storočia diskutovali s návštevníkmi o posudzovaní kvality literárneho diela, o čítaní „inotajov“, vhodnosti výberu kníh pre konkrétneho čitateľa (dieťa, dospelého, seniora), o formovaní kritických postojov voči negatívnym javom spoločnosti a uvedomení si samého seba cez literatúru. Neobišli sme ani hoaxy (klamlivé správy) a ako im nenaletieť. Program opäť spestrili študenti Cirkevného konzervatória ukážkami z diel Timravy. (fotogaléria)

Vstup bol pre verejnosť na všetky podujatia bol voľný.

Bratislavské vianočné trhy

 V roku 2015 nás inšpirovali naše spriaznené seniorky z Ružinovského domova seniorov, ktoré na krúžku šikovných rúk vyrábali s našimi výtvarníčkami rôzne zaujímavé drobnosti. Preto sme si  povedali, že by sme mohli skúsiť čosi vyrobiť aj my a postaviť sa do krásnych červených búdok a predávať. Počiatočné obavy sa rýchlo vytratili. Okrem drobností z Ružinova (papierové ozdoby -stromčeky, maľované šišky, vintage pohľadnice) naše výtvarníčky priniesli obrazy, drobnú keramiku, rôzne pohľadnice od výmyslu sveta (ako vymaľovanky, kolorované fotografie, z ručného papiera, ručne maľované, detské i dospelácke, bratislavské i typicky vianočné), naše členky vyrobili rôznymi technikami aj krásne svietniky. Naša šperkárka Lucka priniesla originálne šperky z chirurgickej ocele a polodrahokamov, ďalšie priniesli ručne vyrobenú bižutériu. Tie čo pestujú bylinky, pripravili rôzne bylinkové vrecúška, tie čo pečú, napiekli tradičné koláče a niekedy sme skombinovali krásne balenie s dobrými koláčmi. Naša pani predsedníčka spolku prišla každý večer aspoň na chvíľu, aby nám prilákala zákazníkov. Bola „ťahákom“ najmä pre česky hovoriacich turistov. Ale mali sme zákazníkov po celý deň a z rôznych kútov sveta.

Aj keď sme si povedali, že ak prerobíme, budeme aspoň vedieť, že sa na to nehodíme, napokon sme boli úspešné. Aj sme zarobili, aj sme sa dobre zabavili a aj sme spropagovali našu Živenu. (fotogaléria)

Predaj sme úspešne opakovali aj v roku 2016 a v roku 2018. V roku 2017 sme mali len menšie predaje v Dome kultúry Ružinov a v Slovenskom rozhlase, aby sme urobili radosť a zarobili pár euríkov pre náš partnerský Ružinovský domov seniorov.

Medzigeneračné stretnutia

Po usadení sa v Dome kultúry Kramáre sme od septembra do decembra organizovali stretnutia generácií s rôznymi témami. Prvé, s názvom Hudba, ktorá otvára dvere do sveta, bolo venované možnostiam štúdia hudby v minulosti a v súčasnosti, možnostiam koncertovania v zahraničí. Hosťami večera boli: Mgr. art. Elena Šarayová, historicky prvá profesionálna dirigentka na Slovensku, Ing. Kristína Holčíková,CSc., ktorá popri práci vo FAO robila manažérku hudobných telies a organizovala ich koncerty po celom svete; Mgr. art. Viera Džaviková - Slovenka, ktorá v Taliansku učí hru na husle a vedie mládežnícke hudobné teleso a Mgr. art. Marek Vrábel, riaditeľ Cirkevného konzervatória Bratislava. 

Druhou témou bol Vrcholový šport kedysi a dnes
Besedovala slovenská gymnastka storočia Marika Krajčírová Némethová, nositeľka striebornej medaily z OH v Tokiu (1964) a v Mexiku (1968), zlatej medaily z MS (1966), viacerých medailí z ME. Súčasnú gymnastiku zastupovala Barbora Mokošová, účastníčka OH v Rio de Janeiro (2016) a v Tokiu (2022), MS v Nanningu (2014) a ME v Montpelieri (2015). Moderoval Peter Buček, redaktor RTVS. 

Novembrovou témou bola Anna zo Zeleného domu - hrdinka mnohých generácií dievčat. Beseda s odborníčkou na ženskú a dievčenskú literatúru a celoživotnou obdivovateľkou Anniných príbehov, literárnou vedkyňou a prekladateľkou Mgr. Natáliou Dukátovou PhD. Romantické hudobné vstupy mali študentky Cirkevného konzervatória Bratislava.

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: Pisztoriho palác, Štefánikova 25

811 07 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č.ú.: SK49 0200 0000 0034 7847 7653

Kontakt


MO Živena Bratislava, Štefánikova 25, P.O.Box 816 44, 811 05 Bratislava

+421 950 488 287

info@zivenabratislava.sk

www.zivenabratislava.sk

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search