Ocenenia

Ocenenia

1. „Výnimočná žena 2011“ -  Jelka Krčméry Vrteľová -  udelil Inštitút rodovej rovnosti  ženám, ktoré sa angažujú v občianskych aktivitách, vynikajú vo svojej profesii. Cenu za výnimočnú prácu pri tvorbe libriet pre našich hudobných velikánov, za prekladateľskú činnosť a za osvetovú prácu v Živene jej odovzdal člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Martin Poliačik. 

Jelka Krčméry Vrteľová - výnimočná žena Slovenska 2011     (fotogaléria)

2. „Čestné uznanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za prácu pre ženy“ odovzdal pri príležitosti 8. marca 2012  minister práce Jozef Mihál. Ocenenie za Živenu, spolok slovenských žien prevzala Alena Bučeková (celkom vpravo).

Ocenenie pre Živenu od ministra Mihála    (fotogaléria)

3. „Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovolníctva 2012“ pre MO Ž Bratislava v kategórii „Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc“, ktoré udelilo Národné dobrovoľnícke centrum pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Za dlhoročné aktivity členiek MO Živena Bratislava v rôznych oblastiach dobrovoľníckej práce (osvetové aktivity, vzdelávanie, charita ...) prevzala Alena Bučeková (štvrtá zľava).

Ocenenie za dobrovoľníctvo     (fotogaléria) 

4. Seniorka roka 2012 Bratislavy - RNDr. Elena Dimitrová, CSc. - udeľuje primátor mesta Bratislavy aktívnym seniorom, ktorí sa významným spôsobom angažujú vo verejnej sfére, charite, do dobrovoľníckej činnosti v prospech občanov Bratislavy, predovšetkým seniorov. Ocenenie za založenie a vedenie viacerých záujmových krúžkov v spolupráci Živeny a Ružinovského domova seniorov (krúžok arteterapie na precvičovanie jemnej motoriky, klubov rôznych stupňov cvičenia pamäte Memory, pre ktoré tvorila aj špeciálne testy) preberá od primátora hl. mesta SR Bratislavy RNDr. Milana Vtáčnika.

 Elenka Dimitrová Seniorkou Bratislavy 2012   (fotogaléria)

5. Seniorka roka 2012 na Slovensku - RNDr. Elena Dimitrová, CSc. -  udeľuje „Fórum pre pomoc starším“ pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR seniorom, ktorí významným spôsobom prispeli k zlepšeniu života seniorov (cenu odovzdala prezidentka fóra Ľubica Gálisová - vľavo).

Elenka Dimitrová Seniorkou Slovenska 2012  (fotogaléria)

6. Osobnosť Bratislavy 2015 – Ing. Zora Breierová – cenu udeľuje primátor mesta  Bratislavy Bratislavčanom, ktorí sa významným, ale nezištným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský rozvoj hlavného mesta.

 Zora Breierová Osobnosťou Bratislavy  (fotogaléria)

7. Slovenka roka 2018 - prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. - v kategórii Veda a výskum za mimoriadny prínos v oblasti vedy a výskumu (za široký záber profesionálnych aktivít v oblasti architektúry a umenia). Cenu udeľuje časopis Slovenka pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Fotografia prevzatá z www.slovenkaroka.sk

Janka Krivošová Slovenkou roka 2018   (fotogaléria)

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: Pisztoriho palác, Štefánikova 25

811 05 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č.ú.: SK49 0200 0000 0034 7847 7653

Kontakt


MO Živena Bratislava, Štefánikova 25, P.O.Box 816 44, 811 05 Bratislava

+421 950 488 287

info@zivenabratislava.sk

www.zivenabratislava.sk

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search