NOVINKY

21/ JÚN/ 2021

A máme ďalšiu prácu o Živene!

Monika Stankovičová si tému "ELENA MARÓTHY – ŠOLTÉSOVÁ A JEJ NÁZORY NA EMANCIPÁCIU ŽIEN" vybrala ako bakalársku prácu študijného odboru Kulturológia na FiF UK (2021)! Som nesmierne rada, že po Kristínke Andrískovej, ktorá je už aj našou členkou, sa ďalšia mladá dáma rozhodla venovať svoju prácu téme Živeny a Monika špeciálne azda najväčšej a najvýznamnejšej postave v histórii Živeny - E.M. Šoltésovej. V práci nájdete jej snahy o vytvorenie slovenských dievčenských škôl, úryvky z listov, kde sa vyznáva z každodenných domácich prác, ale aj z jej ďalších postojov k postaveniu žien. Ak by ste si chceli prácu prečítať, nájdete ju na našej stránke www.zivenabratislava.sk v podstránke ZAUJÍMAVOSTI - PUBLIKÁCIE. Za prácu veľmi pekne ďakujeme nielen Monike Stankovičovej, ale aj jej školiteľke Mgr. Petre Chovancovej, Ph.D. Ďakujeme!!!
17/JÚN/2021

Medaila E.M. Šoltésovej pre Elenku Dimitrovú

V Ružinovskom domove seniorov v Bratislave si dnes Medailu Eleny Maróthy Šoltésovej za celoživotnú sociálnu prácu prevzala klientka domova Ing. Elena Dimitrová, CSc. (96 r.). Na malej slávnosti sa za prísnych epidemiologických podmienok zúčastnil okrem ocenenej aj starosta Ružinova Martin Chren, riaditeľka Ružinovského domova Mária Mattovič Straková. Medailu odovzdali za organizátorov ocenenia Magda Vášáryová, predsedníčka spolku Živena a Alena Bučeková, predsedníčka MO Živena Bratislava. Na odovzdávaní ocenenia „Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej“ sa začiatkom roka 2020 dohodla Živena, spolok slovenských žien a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Výbor na udeľovanie ocenenia sa zhodol na tom, že historicky prvou ocenenou bude Elena Dimitrová, významná predstaviteľka Živeny, ktorá celý profesionálny aj súkromný život zasvätila sociálnej práci - vyštudovala Vysokú školu sociálnu v Brne, učila na Katedre epidemiológie Univerzity Komenského v Bratislave, podieľala sa na založení Registra zhubných nádorov. Po roku 1990 organizovala (podľa vzoru živeniarskeho družstva LIPA) pre ženy, ktoré stratili prácu, kurzy ručných prác a pomáhala im s predajom týchto prác. V Ružinovskom domove seniorov viedla a sponzorovala krúžky na precvičovanie jemnej motoriky a tréningy pamäti. Sociálnej práci sa venovala aj v spolku Živena. Ďalší ročník udeľovania ocenenia bude pre verejnosť vyhlásený 1. januára 2022.
9/APRÍL/2021

Pamätnica Živeny venovaná Milošovi Kovačkovi

Predsedníčka celoslovenskej Živeny, pani Magda Vášáryová v týchto dňoch distribuuje miestnym odborom úplne novú knihu - Pamätnicu Živeny, venovanej Ku cti a pamäti na Miloša Kovačku. Pán doc. Kovačka bol veľkým priaznivcom Živeny a skúmaniu histórie Živeny venoval veľkú časť svojej výskumnej práce bibliografa. Veľakrát sme s ním diskutovali o postavách Živeny, o histórii. Udivoval nás svojimi vedomosťami. A nielen nás. Keď sme spolu s ním spomínali v Bratislave na prvú predsedníčku Živeny Annu Pivkovú, boli tam dve dámy, z ktorých sa vykľuli jej pranetere. Skonštatovali, že ani oni z rodinných albumov a spomínaní nevedeli o Anne Pivkovej toľko, koľko vedel pán doc. Kovačka. Aj sme ho pasovali za čestného člena bratislavskej Živeny, darovali sme mu drôtené "Ž" aj našu pamätnú medailu. Kniha sa mimoriadne vydarila. Má rozmery našich tradičných pamätníc Živeny, je v podobnom duchu, ale s moderným nádychom a veľmi kvalitnou tlačou, v tvrdých doskách s prebalom. Príspevky v nej sú z pera samotného Doc. Kovačku, od našej predsedníčky pani Magdy Vášáryovej, od prof. Dušana Katuščáka, historičiek Danky Kodajovej a Oľgy Kuchtovej, spomienku pripojil predseda MO Živeny Martin Janko Cíger a za Miestny odbor Živena Bratislava Alena Bučeková.
15/JANUÁR/ 2021

Do roku 2021 s novou korešpondenčnou adresou aj účtom

Do nového roku 2021, ešte stále ovplyvneného koronou, vstúpila bratislavská Živena nielen s bohatými plánmi, ale aj novou korešpondenčnou adresou a novým účtom. Za nový výhodný účet ďakujeme ochote a ústretovosti Československej obchodnej banky. Aj keď sa nemôžeme stretávať osobne, s členkami, členmi a priateľmi Živeny zostávame v kontakte elektronickou formou. Pripomenieme si významné výročia živeniarskych predstaviteliek a predstaviteľov, pripravené máme online kultúrne podujatia (aj pre návštevníkov nášho facebooku a našej internetovej stránky), budeme si všímať, čím žijú ženy na Slovensku aj v zahraničí a samozrejme, usilovne budeme pracovať aj na príprave budúcoročného 100. výročia založenia Živeny v Bratislave. 1. Nová korešpondenčná adresa: Miestny odbor Živena Bratislava, Kutlíkova 3, 851 02 Bratislava (Sídlo MO Živeny Bratislava a jej kancelária zostávajú tak, ako doteraz, v Pisztoriho paláci na Štefánikovej 25 v Bratislave). Tí, čo majú internet, nech používajú stále platnú e-mailovú adresu: bratislava.zivena@gmail.com. 2. Nový účet v ČSOB: IBAN číslo účtu MO Živena Bratislava v Československej obchodnej banke je: SK62 7500 0000 0040 2867 0151.

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: Pisztoriho palác, Štefánikova 25

811 05 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č.ú.: SK62 7500 0000 0040 2867 0151

Kontakt


MO Živena Bratislava, Štefánikova 25, P.O.Box 816 44, 811 05 Bratislava

+421 950 488 287

info@zivenabratislava.sk

www.zivenabratislava.sk

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search