Historický kalendár MO Živena Bratislava

Historický kalendár MO Živena Bratislava

 

Historický kalendár

1922 - 1952

 

5. apríla 1922 – vznik historicky prvého Miestneho odboru v Bratislave s predsedníčkou Oľgou Kuzmány Milcovou

1924 - novou  predsedníčkou MO Živena Bratislava sa stala Oľga Krčméry Petian

1928 – bratislavská Živena organizovala a financovala mliečnu akciu pre deti,

1929 - Oľga Žuffová (členka výboru MO Ž Bratislava, aktivistka Slovenskej besedy a Čs. Červeného kríža) reprezentovala Živenu na svetových kongresoch Aliancie žien za volebné právo žien v Budapešti a v Berlíne, kde predniesla prejav o ženskom hnutí na Slovensku.

1932 – novou predsedníčkou MO Živena Bratislava sa stala Anna Jesenská

1933 - od októbra sa začali pravidelné prednášky Živeny v bratislavskom Radiojournale      

1938 - tlak na vylúčenie členiek so židovským pôvodom – bratislavská Živena odolala

1939 – tlak na premenovanie Živeny na Živenu, spolok slovenských evanjelických žien, bratislavská Živena bola proti (má a mala to aj v stanovách)

1939 – bratislavská Živena vystavovateľkou na Dunajskom veľtrhu v Bratislave

1940 – Výstava výšiviek Živeny v Dome umenia v Bratislave

1940 – 1945 -  Počas 2. svetovej vojny organizovala bratislavská Živena pomoc deťom a ženám, ktoré sa ocitli v biede,  organizovala ošetrovateľky pre lazarety

22. mája 1948 - Živena sa spojila so Zväzom slovenských žien do spoločnej organizácie, ktorá  dostala názov Živena – Zväz slovenských žien so sídlom v Bratislave na Štefánikovej 4

1952 - Živena v Bratislave zanikla

1952 – 1989 - Miestny odbor v Bratislave neexistoval

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: Pisztoriho palác, Štefánikova 25

811 05 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č.ú.: SK49 0200 0000 0034 7847 7653

Kontakt


MO Živena Bratislava, Štefánikova 25, P.O.Box 816 44, 811 05 Bratislava

+421 950 488 287

info@zivenabratislava.sk

www.zivenabratislava.sk

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search