Dokumenty

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: DK Kramáre, Stromová 18, 

831 01 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č.ú.: SK62 7500 0000 0040 2867 0151

Kontakt


MO Živena Bratislava,

Dom kultúry Kramáre, Stromová 18

831 01 Bratislava

+421 950 488 287

bratislava.zivena@gmail.com

www.zivenabratislava.sk

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search