Kluby

Charakteristiky klubov

  • Klub osvety (KO)

    Vedúca klubu Alena Bučeková

    V Slovenskom národnom archíve

    Besedy, vzdelávacie stretnutia aj cykly stretnútí na rôzne aktuálne témy, predovšetkým o vede, kultúre, vzdelávaní, ženskej problematike, histórii (aj živeniarskej), zdravotníctve, práve, sociálnych veciach …); spracovávanie tém pre širokú verejnosť. Spolupracuje predovšetkým s Katedrou kulturológie FiF UK, s Mestskou knižnicou v Bratislave, s Cirkevným konzervatóriom v Bratislave a s rôznymi mestskými inštitúciami (podľa tém). Zatiaľ najväčším projektom Klubu osvety bol v roku 2017 trojdielny cyklus „Ako knihy menia náš život“ o čítaní s porozumením naprieč generáciami, prepojený s vývojom písania literárnych diel. Z ďalších možno spomenúť „O Maši u Maši“ (spomienka na život a čítanie veršov Maši Haľamovej vo vile Marína na Štrbskom Plese), „Manželstvá bez sobáša“ (v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Jarmily Zahradníkovej), či „Na mieste, kde sa všetko končí“ (exkurzia do zázemia bratislavského krematória). Úvodná fotografia je z exkurzie v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, kde si členky a členovia Klasického klubu prezerajú kompletizáciu reštaurovaných listov a obalu knihy. Viac fotografií z činnosti klubu nájdete vo fotogalérii.

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: DK Kramáre, Stromová 18

831 01 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č.ú.: SK62 7500 0000 0040 2867 0151

Kontakt


MO Živena Bratislava, 

Dom kultúry Kramáre, Stromová 18

831 01 Bratislava

+421 915 739 024

bratislava.zivena@gmail.com

www.zivenabratislava.sk

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search