O nás

Bratislavská Živena má 100 rokov!!!
Po oficiálnom vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 a Bratislavy v roku 1919 sa do nového hlavného mesta Slovenska začala sťahovať slovenská inteligencia a mladé ženy, ktoré už nechceli byť iba dobrými gazdinkami. Chceli byť samostatné, moderné, vzdelané. A aby mesto, v ktorom budú žiť, prekvitalo, chceli pomôcť aj iným ženám, deťom, aby sa vzdelávali. A tak 26. apríla 1922 vznikla v Bratislave Živena. Jej členkami a členmi boli najvýzamnejšie postavy Bratislavy - spisovateľka Hana Gregorová s manželom Jozefom Gregorom Tajovským, Anna a Janko Jesenskí, Zuzka Zguriška, Hana Meličková, Krčméryovci, Makovickí, Stodolovci..., lekárky, učiteľky, spisovateľky, herečky, osvetové pracovníčky. Organizovali prednášky o starostlivosti o rodinu, zdravej výžive, zavádzali do škôl mliečne desiate, mimobratislavským školákom zabezpečovali obedy. Pomáhali mladým dievčatám z vidieka zohnať prácu vo fabrikách, ubytovanie. Organizovali krojované bály aj tanečno - osvetové popoludnia pre mládež, vysvetľovali potrebu vzdelania. Prežili časy rozkvetu i ťažké časy 2. svetovej vojny. Ubránili svoje členky, keď vrchnosť tlačila na ich vyhodenie pre židovský pôvod, ubránila sa tlakom, aby sa stala výhradne evanjelickým spolkom aj pred tlakom, aby svoje dobré meno zneužila na propagandu komunistického režimu. To sa v roku 1952 radšej na štyri desaťročia stiahla, aby v revolučných dňoch roku 1989, na výzvu Hany Zelinovej, opäť vstala a pustila sa do práce. A sme tu dodnes. Ako jediný ženský spolok, ktorého členmi sú aj muži, spolok, ktorý reaguje na spoločenské udalosti, chce ovplyvňovať politiku, ale stráži si svoju nezávislosť od konkrétnych politických strán či cirkví. Aby sme mohli tak, ako pred 100 rokmi, pomáhať ženám, deťom, chorým seniorom i celým rodinám, aby mali možnosť vzdelávať sa, pracovať, žiť plnohodnotný život. To sme my.

PhDr. Alena Bučeková

Predsedníčka MO Živena Bratislava

Narodila sa 8. apríla 1954 v Bratislave. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a City University Bratislava. Bola vysokoškolskou učiteľkou, novinárkou, hovorkyňou v Hasičskom a záchrannom zbore a mediálnou poradkyňou vo svojej agentúre „alamedia“. Medzi Živeniarky ju vtiahla manželova teta Ľuba Pavlovičová – Baková už v roku 1989. Podieľala sa na organizácii mnohých celoslovenských i miestnych podujatí a tlačových besied. V rokoch 2014 - 2017, po zvolení Magdy Vášáryovej za predsedníčku spolku, bola tajomníčkou Ústredia spolku.

Ako sa stať členkou/členom Živeny

Páči sa vám naša stránka a aktivity, ktoré na nej prezentujeme? Ste presvedčení, že by ste dokázali prispieť svojou aktivitou k našim cieľom? Máte nápady, ktoré by ste chceli realizovať pod hlavičkou Živeny? Prezrite si naše Stanovy, Rukoväť Živeny, Program Živeny (tieto dokumenty nájdete v podstránke „DOKUMENTY“) a ak budete s nimi súhlasiť, pridajte sa k nám! Ako? Stiahnite si a vyplňte prihlášku do Živeny TU. Ak chcete pracovať v Miestnom odbore Živena Bratislava (predpokladáme, že áno, keďže ste na stránke bratislavskej Živeny), vpíšte do prihlášky ako domovský odbor MO Živena Bratislava. Prezrite si činnosť našich klubov, ich zameranie a vyberte si, v ktorom by ste chceli pracovať (môžete si vybrať ľubovoľný počet 1, 2, 3 alebo všetky 4). Vyplnenú prihlášku za členku a vyplnenú, podpísanú prihlášku do klubu/klubov (prihlášku do klubu nájdete TU) nám pošlite buď elektronicky (scan), alebo poštou. Sme najstaršou najdôveryhodnejšou mimovládnou organizáciou, takže si členky/členov vyberáme. Rozhodnutie Vám oznámime najneskôr do 30 dní od prijatia Vašej prihlášky. Tešíme sa na vás.

Kontakty

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: Dom kultúry Kramáre, Stromová 18

831 01 Bratislava

e-mail: bratislava.zivena@gmail.com

www.zivenabratislava.sk

+421 915 739 024

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

DK Kramáre, Stromová 18, 831 01 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č. ú.: SK62 7500 0000 0040 2867 0151

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search